Jak požádat o příspěvek v době epidemie COVID-19?

I když jsou pobočky VZP dočasně uzavřeny, naši klienti o příspěvky z fondu prevence nepřijdou. Žádosti je možno podat elektronicky.

O příspěvek z fondu prevence je možné žádat elektronicky přes e-mailovou adresu vaší pobočky, která byla mimo jiné dočasně zřízena i pro tyto záležitosti. Elektronickou kopii všech požadovaných dokladů stačí poslat spolu s žádostí.

Zároveň vás žádáme o úschovu veškerých originálních dokladů po dobu 90 dní, které si VZP ČR může následně dožádat.
Do odvolání budeme akceptovat i doklady s datem vystavení po 1. 1. 2020 i po stanovených lhůtách platnosti dokladů.

Mohlo by vás zajímat