VZP prodlužuje termín podání Přehledu OSVČ do 3. srpna 2020

V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, VZP umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020. Všeobecná zdravotní pojišťovna vnímá nastalou situaci jako složitou a tímto krokem chce svým klientům vyjít vstříc. VZP zároveň doporučuje plátcům podávajícím Přehled OSVČ, aby využili elektronickou formu podání prostřednictvím aplikací e-vzp.

Cílem tohoto opatření je zamezit koncentraci fyzických osob podávajících Přehled OSVČ jak na pobočkách VZP, tak pracovištích České pošty. VZP tak reaguje na situaci vyvolanou šířením koronaviru a vyhlášení nouzového stavu vládou. Plátci mohou Přehled podat elektronicky prostřednictvím Moje VZP, VZP Point anebo jej zaslat jako přílohu do datové schránky.

V případě, že dojde v souvislosti s výskytem koronaviru k opoždění plateb, a tím vzniku penále, bude plátcům umožněno podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti zákona. Žadatel bude muset jednoznačně doložit, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru.

Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do 11. 8. 2020. Případný přeplatek vrací VZP automaticky na základě podaného přehledu.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí

Mohlo by vás zajímat

pozor_

Jak požádat o příspěvek v době epidemie COVID-19?

I když jsou pobočky VZP dočasně uzavřeny, naši klienti o příspěvky z fondu prevence nepřijdou. Žádosti je možno podat elektronicky. O příspěvek z fondu prevence je možné žádat elektronicky přes e-mailovou adresu vaší pobočky, která byla mimo jiné dočasně