Příspěvek na nákup bezlepkových potravin

Příspěvek je určen pojištěncům VZP do věku 26 let (za předpokladu, že jsou nezaopatřenými dětmi - studenty) s diagnózou celiakie. Těmto pojištěncům VZP přispěje v roce 2014 až 6 000 Kč na nákup bezlepkových potravin. Příspěvek je možné čerpat v červenci a srpnu zpětně za první pololetí roku a v prosinci za druhé pololetí vždy v maximální výši 3 000 Kč.

Základní podmínky pro přiznání příspěvku

Program je určen pro pojištěnce VZP ČR, kteří:

 • jsou ve věku do 18 let, resp. do 26 let za předpokladu, že se soustavným studiem připravují na budoucí povolání (status „nezaopatřené dítě“)
 • předloží všechny požadované doklady.
 • jsou členy Klubu pevného zdraví (přihlášku je možno vyplnit při podání žádosti)
 • nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění
 • nejsou k datu žádosti přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně (nepodali žádost o přeregistraci).

Kdy a jak o příspěvek požádat

O příspěvek může klient (nebo jeho zákonný zástupce) požádat osobně na pobočkách VZP nebo písemně poštou a to v těchto časových obdobích:

 1. Příspěvek až 3 000 Kč za 1. pololetí 2014. (červenec, srpen)
 • Osobně nejdříve 1. 7. 2014 a nejpozději v pátek 29. 8. 2014.
 • Písemně poštou odeslat žádost v období od 1. 7. 2014 do neděle 31. 8. 2014 (datum podacího razítka České pošty).
 1. Příspěvek až 3 000 Kč za 2. pololetí 2014 (prosinec)
 • Osobně na pobočkách VZP nejdříve 1. 12. 2014 a nejpozději 31. 12. 2014.
 • Písemně podaná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2014 bude akceptována za předpokladu, že podací razítko České pošty bude nejpozději 15. 12. 2014. V opačném případě žádost o příspěvek nebude zpracována a příspěvek nebude žadateli vyplacen.

Nevyzvednutý příspěvek v 1. pololetí nebude převáděn do 2. pololetí. Není možné čerpat celou částku 6 000 Kč jednorázově.

Jaké doklady je třeba předložit

 1. Originální účetní/daňové doklady o nákupu potravin s označením bezlepková potravina nebo potravina bez lepku (Náležitosti platebních dokladů a podmínky jejich uznání)
 • Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.
 • Při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014.
 • Předložené doklady o nákupu se mohou vždy v příslušném pololetí sčítat, nevyzvednutá částka za první pololetí nebude přesunuta do druhého pololetí.
 1. Doklad o diagnóze celiakie.
 • Doklad vystavuje lékař na formuláři Potvrzení ošetřujícího lékaře (Dg. celiakie) pro poskytnutí příspěvku na bezlepkovou dietu.
 • Diagnózu celiakie je možno jednoznačně stanovit na základě provedené endoskopie a vyhodnocení bioptického vzorku sliznice střeva nebo při prokázané pozitivitě IgaA anti TG2 protilátek, potvrzujících diagnózu celiakie.
 • Doklad o diagnóze celiakie se předkládá pouze 1x při podání první žádosti o příspěvek v roce 2014. V dalších letech není nutné při žádosti o příspěvek opětovně toto potvrzení předkládat.
 1. Žádost o příspěvek pří písemné žádosti poštou
  Pokud bude žádost o příspěvek podána písemně poštou, je potřeba kromě výše uvedených dokladů přiložit také vyplněnou Žádost o příspěvek.

Vyplacení příspěvku

VZP ČR vyplatí příspěvek po splnění podmínek pro přiznání příspěvku dle zadání žadatele na formuláři „Žádost o příspěvek“, a to v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (ve výjimečných případech, na výslovnou žádost klienta, také poštovní poukázkou).

Další informace

VZP ČR si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Staňte se pojištěncem VZP

Využijte možnosti přihlásit se on-line a vyberte si zdravotní pojišťovnu do 30. 9. 2016.


Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct