Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění

  • 2 100 Kč na preventivní vyšetření ve vybraných ordinacích urologů.

Příspěvek je určen pro pojištěnce VZP, muže ve věku 50–65 let + 364 dnů, kteří podstoupí preventivní prohlídku ve vybraných urologických ordinacích. Seznam urologů naleznete ZDE.

Příspěvek bude poskytnut pojištěncům VZP, kteří nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění a nemají u VZP evidován dluh na pojistném a penále.

Maximální výše příspěvku je 2 100 Kč. Je poskytnut jednorázově.

Program je platný od 1. listopadu 2017 do 30. listopadu 2018. O příspěvek lze žádat nejpozději do 30. listopadu 2018 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Jak se do programu zapojit?

Pojištěnce do programu vybírá a schvaluje urolog (zařazen nemůže být např. klient, který se již léčí s onemocněním prostaty, nesplňuje věkovou hranici apod.).

Vyšetření je zcela diskrétní, k prohlídce není třeba doporučení praktického lékaře.

Vyšetření zahrnuje laboratorní a další výkony potřebné k odhalení případného karcinomu. VZP doporučuje, aby klient následně předal lékařskou zprávu svému praktickému lékaři.

Vyšetření si hradí pojištěnec v hotovosti přímo v ordinaci urologa, od lékaře obdrží doklad o úhradě provedeného vyšetření a vytištěný, lékařem potvrzený voucher.

Jak získat příspěvek?

O příspěvek si můžete požádat až po skončení všech vyšetření.

Pro poskytnutí příspěvku předložte žádost o poskytnutí finančního příspěvku (Žádost ke stažení ZDE), originál daňového dokladu o úhradě vyšetření ve vybrané urologické ordinaci (při podání žádosti nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení) a lékařem potvrzený voucher.

Žádost spolu s doklady předložte na kterékoli pobočce VZP, nebo ji zašlete poštou na adresu: VZP ČR, regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01  Praha 1.

Příspěvek na preventivní prohlídku je poskytován výhradně na bankovní účet.

VZP si vyhrazuje právo ukončit projekt v jeho průběhu v případě vyčerpání přidělených finančních prostředků.