Cesta k nekuřáctví - program VZP ČR

Příspěvek až 2 500 Kč pro váš život bez cigaret

PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU PRO KLIENTY VZP

 • Maximální výše příspěvku pro jednoho pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč v rámci trvání programu.
 • Příspěvek je poskytnut pojištěnci VZP, který:
  • nemá evidovaný dluh na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a pokud je OSVČ, doložil ve stanovené lhůtě přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.
 • Příspěvek je poskytován na:
  • nehrazený léčivý přípravek předepsaný lékařem z Centra pro léčbu závislosti na tabáku
  • volně prodejné léčivé přípravky – náhradní léčba nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky zakoupené na doporučení odborného konzultanta lékárníka specializovaného na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření.
 • Příspěvek je poskytnut po skončení, případně v době léčby uskutečněné na doporučení:
  • ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku dle seznamu a po předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018
  • odborného konzultanta odborného pracoviště (lékárny) České lékárnické komory specializované na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření dle seznamu a po předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018.
 • Délka trvání léčby je do 12 kalendářních měsíců.
 • Žadatel o příspěvek předkládá k žádosti:
  • originál doporučení, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta; formulář doporučení si můžete stáhnout z webových stránek zde
  • originál platebního dokladu o úhradě léčivých nebo podpůrných přípravků.

Odkazy:

Centra pro závislé na tabáku

Lékárny poskytující odborné poradenství při odvykání kouření

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Využijte možnosti přihlásit se k VZP.


Jak se stát pojištěncem VZP?

Je to snadné - vyplňte formulář na webu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct