Cesta k nekuřáctví - program VZP ČR

Příspěvek až 2 500 Kč pro váš život bez cigaret

PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU PRO KLIENTY VZP

 • Zahájení programu od 1. 9. 2015
 • Ukončení programu 31. 12. 2016
 • Maximální výše příspěvku pro jednoho pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč v rámci trvání programu.
 • Příspěvek je poskytnut pojištěnci VZP ČR, který:
  • je členem Klubu pevného zdraví,
  • nemá evidovaný dluh na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a pokud je OSVČ, doložil ve stanovené lhůtě přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.
 • Příspěvek je poskytován na:
 • nehrazený léčivý přípravek předepsaný lékařem.
 • volně prodejné léčivé přípravky - náhradní léčba nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky.
 • Příspěvek je poskytnut po skončení, případně v době léčby uskutečněné na doporučení:
 • ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku dle seznamu a po předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky,
 • odborného konzultanta odborného pracoviště (lékárny) České lékárnické komory dle seznamu a po předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky.
 • Délka trvání léčby je do 12 kalendářních měsíců.
 • Žadatel o příspěvek předkládá k žádosti:
  • originál doporučení, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta. Formulář doporučení si můžete stáhnout z webových stránek zde.
  • originál platebního dokladu o úhradě léčivých nebo podpůrných přípravků.

Odkazy:

Centra pro závislé na tabáku

Lékárny poskytující odborné poradenství při odvykání kouření

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct