Příspěvek až 2 500 Kč pro váš život bez cigaret

PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU PRO KLIENTY VZP

 • Maximální výše příspěvku pro jednoho pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč v rámci trvání programu.
 • Příspěvek je poskytnut pojištěnci VZP, který:
  • nemá evidovaný dluh na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a pokud je OSVČ, doložil ve stanovené lhůtě přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.
 • Příspěvek je poskytován na:
  • nehrazený léčivý přípravek předepsaný lékařem z Centra pro léčbu závislosti na tabáku
  • volně prodejné léčivé přípravky – náhradní léčba nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky zakoupené na doporučení odborného konzultanta lékárníka specializovaného na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření.
 • Příspěvek je poskytnut po skončení, případně v době léčby uskutečněné na doporučení:
  • ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku dle seznamu a po předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018
  • odborného konzultanta odborného pracoviště (lékárny) České lékárnické komory specializované na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření dle seznamu a po předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018.
 • Délka trvání léčby je do 12 kalendářních měsíců.
 • Žadatel o příspěvek předkládá k žádosti:
  • originál doporučení, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta; formulář doporučení si můžete stáhnout z webových stránek zde
  • originál platebního dokladu o úhradě léčivých nebo podpůrných přípravků.

Odkazy:

Centra pro závislé na tabáku

Lékárny poskytující odborné poradenství při odvykání kouření