Víte, že...

lze kombinovat dohromady jednotlivé příspěvky a benefity?

Například:

až 500 Kč na plavání +
až 500 Kč na školní sportovní kroužek +
až 500 Kč na očkování proti žloutence

+ mnoho dalších výhod, které můžete získat
   i jako člen Klubu pevného zdraví,
třeba:

+ sleva na dioptrické brýle od partnera KPZ
+ sleva na cestovní pojištění od Pojišťovny VZP

Dětem nabízíme několik možností čerpání finančních příspěvků z fondu prevence a záleží jen na vás, kterou pro ně vyberete.

Dospělí od 18 let mohou využít příspěvky v programech DOSPĚLÍMAMINKABEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE.

Chcete vědět, kolik korun navíc můžete získat? Použijte naši kalkulačku a spočítejte si své benefity.

Další výhody a slevy získáte jako člen Klubu pevného zdraví. Pokud ještě členy nejste, můžete se přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut!

 

Vyberte si, o jaký příspěvek máte zájem: 

POHYBOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE I MIMO NI, SNÍŽENÍ NADVÁHY

Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění: 

 • 500 Kč
  • na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického lékaře pro děti a dorost nebo diabetologa, nutričního terapeuta (specialista v oblasti výživy, nejedná se o výživového poradce) nebo
  • na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře nebo
  • na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity.
 • 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY PRO DIABETIKY

Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes melitus můžete využít na jednu nebo více aktivit v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč:

 • na nákup dezinfekčních prostředků k dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru nebo k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu nebo na dětské edukační jehly
 • na nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • na nákup příslušenství k inzulinové pumpě (baterie a zásobníky inzulínu)
 • na nákup diagnostických proužků pro stanovení hodnot glukózy v krvi
 • na nákup portu pro aplikaci inzulínu
 • na nákup odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru)
 • na nákup jehel k inzulínovým perům nad rámec množství hrazené z v.z.p.
 • na nákup vinutých tampónů (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.)
 • na nákup gelů a krémů, vkteré zlepšují hojení ran
 • na nákup prostředků pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl

Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit průkaz diabetika nebo potvrzení o diagnóze za předpokladu, že lékařské potvrzení o dg. diabetes nebylo dosud předloženo.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK

Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění: 

 • 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci lékaře

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

OČKOVÁNÍ

Všechny výše uvedené příspěvky kombinujte i s dalšími benefity - například na prevenci infekčních onemocnění očkováním:

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce
 • 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 • 500 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu a vzteklině)
 • 1 000 Kč na očkování proti lidským papilomavirům (dětem od 14 do 18 let)
 • 2 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám (dětem do 18 let)

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší než 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence

Příspěvek je poskytován na očkovací látku. K žádosti o příspěvek na očkování proti chřipce a meningokokovým nákazám je třeba doložit Čestné prohlášení – očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pokud je dítě očkováno u jiného než registrujícího lékaře předkládá klient k žádosti Čestné prohlášení – očkování dítěte u jiného než registrujícího lékaře. K žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině Čestné prohlášení – očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

CELIAKIE
 • 6 000 Kč za rok dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku (v období 1. 1. – 31. 12. 2018) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Více zde.
LÉČEBNĚ - OZDRAVNÉ POBYTY
 • Tuzemský ozdravný pobyt – výše příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí až 1 200 Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší.
 • Mořský koník – děti mohou díky příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat na doporučení lékaře finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty u moře.
PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
 • Žádost o příspěvek pro dítě do 18 let podávají jeho zákonní zástupci, kteří se prokážou platnou úřední listinou.
 • Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018; platební doklad musí být vystaven po 1. 1. 2018 a při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení.
 • Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.
 • Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.
JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

Chcete získat něco navíc a ušetřit? Využijte širokou nabídku slev služeb a produktů od našich smluvních partnerů. Členové Klubu pevného zdraví mohou ušetřit např. za masáže, permanentky nebo výhodné vstupy na pohybové aktivity, sportovní potřeby, zájezdy či zdravé stravování. Z nabídky mnoha výhod si vyberete vy i celá rodina.