Dospělí (nad 18 let)

Víte, že...

lze kombinovat jednotlivé příspěvky a benefity?

Například:

až 500 Kč na permanentku do posilovny +
až 500 Kč na kurz jógy +
až 500 Kč na očkování proti žloutence

celkem až 1 500 Kč

 + sleva na zájezd k moři od partnera KPZ

 + sleva na cestovní pojištění od Pojišťovny VZP

 + mnoho dalších výhod, které můžete získat  jako člen Klubu pevného zdraví!

Staňte se členem Klubu pevného zdraví a můžete čerpat finanční příspěvky na různé preventivní aktivity.

Chcete vědět, kolik korun navíc můžete získat? Použijte naši kalkulačku a spočítejte si své benefity.

Dospělí od 18 let mohou využít i příspěvky v programech MAMINKA a BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE.

Podmínkou čerpání příspěvků je být členem Klubu pevného zdraví. Pokud ještě členy nejste, můžete se přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut!

Vyberte si, o jaký příspěvek máte zájem: 

POHYB, SNÍŽENÍ NADVÁHY

Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:

 • Až 500 Kč na pohybové aktivity nebo sestavení jídelníčku od praktického lékaře, obezitologa nebo diabetologa pro snížení nadváhy a obezity. Příspěvek je poskytován na pohybovou aktivitu jako jsou sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. trvající minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, golf, kalanetika, plavání, spinning, gymnastika aj. Příspěvek není určen na extrémní, nebezpečné a nepojistitelné druhy sportů (např. box, horolezectví, sportovní gymnastika, kiting, vodní slalom, lední hokej, vzpírání, motorismus, freediving, freeriding, rugby aj.) ani na jednorázové sportovní aktivity.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

 

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY PRO DIABETIKY

Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes melitus můžete využít na jednu nebo více aktivit v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč:

 • na dezinfekční prostředky k dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru nebo k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
 • na doplatek z ceny testovacích proužků určených pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • na doplatek při nákupu příslušenství (baterie a zásobníky inzulínu) k inzulínové pumpě
 • na nákup diagnostických proužků v množství nad rámec hrazené péče.

Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit průkaz diabetika nebo potvrzení o diagnóze.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

MEDITAČNÍ CVIČENÍ, LÉČBA ZÁVISLOSTI, POMŮCKY PRO TRÉNINK PAMĚTI

Příspěvek v rámci prevence poruch duševního zdraví můžete využít na jednu nebo více aktivit v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč:

 • na meditační/relaxační cvičení – např. jógu, tai-či, nácvik autogenního tréninku, Jacobsonovu svalovou progresivní relaxací (alespoň 1x týdně po dobu 3 měsíců) 
 • na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti pojištěncům nad 65 let. Pomůcky jsou uvedeny na webu www.alzheimer.cz/obchod
 • na diagnostické proužky na zjištění přítomnosti návykových látek v rámci léčby závislosti
  v ordinaci lékaře nebo v doléčovacích skupinách.

Do celkové výše až 2 500 Kč: 

 • je poskytováno na nákup léčivých přípravků a odvykací kúru pod dohledem ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory, a to výhradně po nebo v době léčby a předložení potvrzeného voucheru. Více zde.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

PREVENCE RAKOVINY, VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK

Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění:

 • Až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci lékaře.
 • 2100 Kč na preventivní vyšetření rakoviny prostaty - časný záchyt karcinomu prostaty.
 • 5 000 Kč na komplexní onkologickou prohlídku v onkologických centrech. Většina z Komplexních onkologických center již má vyčerpanou kapacitu pro provedení komplexní onkologické prohlídky. Nové zájemce o ni přijímá momentálně pouze Nemocnice Nový Jičín. Před vyzvednutím voucheru na pobočkách VZP si zajistěte termín prohlídky, kontaktní údaje na zdravotnická zařízení a více o programu najdete zde.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

OČKOVÁNÍ

Všechny výše uvedené příspěvky kombinujte i s dalšími benefity:

 • Až 500 Kč na vybraná očkování proti infekčním onemocněním, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění; například proti chřipce (pojištěncům do 65 let), žloutence nebo meningitidě.
 • Až 2 000 Kč pro dospělé ve věku nad 50 let na očkovací látku Zostavax proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii.
 • 1 600 Kč na očkování proti žloutence pro dobrovolníky ve zdravotnictví - pro dobrovolníky pracující ve zdravotnictví od 15 let. 
 • Až 650 Kč na očkovací látku proti klíšťové encefalitidě, pro děti i dospělé bez omezení věku.
 • Až 1 000 Kč na očkování na cesty do zahraničí - příspěvek je očkovací látku proti vzteklině, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, žluté zimnici či choleře. Pro děti i dospělé bez omezení věku.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení očkovací látky proti danému onemocnění (ne starší 3 měsíce) a potvrzení o její aplikaci na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci. Na platebním dokladu je proto třeba obě částky rozepsat (cena očkovací látky a cena aplikace).  Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

CELIAKIE A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
 • Až 6 000 Kč za rok studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku
  (v období 1. 1. – 31. 12. 2016) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Více zde.
 • Až 1 000 Kč na dentální hygienu provedenou zubním lékařem nebo dentální hygienistkou. Příspěvek se nevztahuje na přípravky určené pro dentální hygienu. PROGRAM UKONČEN - Finanční prostředky určené pro příspěvky na dentální hygienu byly i přes navýšení rozpočtu vyčerpány. Děkujeme za váš zájem o benefity VZP a věříme, že si vyberete i z dalších příspěvků na prevenci.
PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Platební doklady pro žádost o příspěvek z fondu prevence nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2016 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde

JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

Chcete získat něco navíc a ušetřit? Využijte širokou nabídku slev služeb a produktů od našich smluvních partnerů. Členové Klubu pevného zdraví mohou ušetřit za masáže, permanentky nebo výhodné vstupy na pohybové aktivity, sportovní potřeby, zájezdy či zdravé stravování. Tento výčet není zdaleka konečný, z mnoha výhod si vyberete vy i celá rodina.


Mohlo by vás zajímat

den dětí

Halloween s VZP v Dolních Břežanech

6. 10. 2016

Poslední říjnový večer, v předvečer svátku Všech svatých, se nese ve znamení oslav Halloweenu. Kořeny svátku sahají až do dob před naším letopočtem, kdy pokračování »

cyklistika

VZP partnerem cyklistického závodu Bohemian Gran Fondo

12. 9. 2016

V sobotu 1. 10. vás zveme na již 3. ročník cyklistického závodu Bohemian Gran Fondo do Českého Krumlova. Čeká vás den plný sportovních zážitků v cyklistickém pokračování »

žena

Taneční dopoledne ve FITDANCEART

12. 9. 2016

Zveme vás do plzeňského tanečního studia FITDANCEART v sobotu 24. 9. Těšit se můžete na dopoledne plné tance a zábavy. V čase 9.30 – 12.00 hodin bude pro všechny pokračování »

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct