Finanční příspěvky

Vyberte si z široké nabídky finančních příspěvků od VZP na prevenci kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, poruch duševního zdraví či onkologických onemocnění. Tyto čtyři pilíře prevence doplňují ještě příspěvky na očkování.

Příspěvky jsou určeny dětem i dospělým a samostatně též těhotným ženám a ženám po porodu, bezpříspěvkovým dárcům krve, kostní dřeně a krevní plazmy, nebo nemocným celiakií.

Nárok na čerpání příspěvků má klient, který v den podání žádosti:

  • je pojištěn u VZP a nedluží na pojistném/penále na zdravotní pojištění
  • požádá o příspěvek v době trvání programu a disponuje bankovním účtem, na který je možné příspěvek poukázat
  • splňuje podmínky konkrétního programu.

Žádost o vyplacení příspěvku z fondu prevence musí být podána nejpozději 30. 11. 2018, resp. do ukončení programu v důsledku vyčerpání stanoveného finančního limitu (v závislosti na tom, která situace nastane dříve).
Jsou přijímány pouze čitelné originály dokladů s datem vystavení od 1. 1. 2018. Doklady o zaplacení nesmí být při podání žádosti starší než 3 měsíce od data vystavení.

VYBERTE SI SVŮJ PŘÍSPĚVEK

Vyberte si věkovou skupinu, která se na vás vztahuje. V jednom kalendářním roce, při dovršení 18 let, je možno čerpat příspěvky pouze z jedné věkové skupiny – buď DĚTI, nebo DOSPĚLÍ.

Dále můžete při splnění stanovených podmínek získat i příspěvek v programu MAMINKA a BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE.

Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku postupně do výše limitu stanoveného pro daný pilíř preventivní péče, tedy kardiovaskulární onemocnění, diabetes, duševní zdraví a onkologická vyšetření, a zároveň na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

O příspěvek je možné požádat osobně na pobočkách VZP nebo lze zaslat žádost poštou.

 

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Využijte možnosti přihlásit se k VZP.


Jak se stát pojištěncem VZP?

Je to snadné - vyplňte formulář na webu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct