Finanční příspěvky

Děkujeme, že pečujete o své zdraví.

O finanční příspěvky z fondu prevence bylo možné žádat do 30. 11. 2016.

Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od našich partnerů. Vyberte si svou výhodu v katalogu.

Již nyní pracujeme na příspěvcích pro rok 2017, sledujte náš web nebo Facebook.

Vyberte si z široké nabídky finančních příspěvků na prevenci kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, poruch duševního zdraví, onkologických onemocnění či očkování.

Příspěvky jsou určeny dětem i dospělým, těhotným ženám a ženám po porodu a také bezpříspěvkovým dárcům krve, kostní dřeně a krevní plazmy nebo nemocným celiakií.

Nárok na čerpání příspěvků má klient, který v den podání žádosti:

  • je pojištěn u VZP
  • nedluží na pojistném/penále na zdravotní pojištění
  • je členem Klubu pevného zdraví
  • požádá o příspěvek v době trvání programu a disponuje bankovním účtem, na který je možné příspěvek poukázat.

Žádost o vyplacení příspěvku z fondu prevence musí být podána nejpozději 30. 11. 2016.
Jsou přijímány pouze čitelné originály dokladů s datem vystavení od 1. 1. 2016.

VYBERTE SI SVŮJ PŘÍSPĚVEK

Vyberte si věkovou skupinu, která se na vás vztahuje. V jednom kalendářním roce, při dovršení 18 let věku,
je možno čerpat příspěvky pouze z jedné věkové skupiny – buď DĚTI, nebo DOSPĚLÍ.

Dále můžete při splnění stanovených podmínek získat i příspěvek v programu MAMINKA
a BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE.

Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku postupně do výše limitu stanoveného pro daný pilíř preventivní péče, tedy kardiovaskulární onemocnění, diabetes, duševní zdraví a onkologická vyšetření,
a zároveň na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku,
resp. do ukončení programu v důsledku vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Doklady o zaplacení nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

O příspěvek je možné požádat osobně na pobočkách VZP nebo lze zaslat žádost poštou.

 

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct