Děkujeme, že chráníte své zdraví.

O finanční příspěvky v rámci speciálních očkovacích programů bylo možné žádat do 30. 11. 2016.

Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od našich partnerů. Vyberte si svou výhodu v katalogu.

Příspěvky budou zveřejněny 2. 1. 2017, sledujte náš web nebo Facebook.

Speciální očkovací program VZP ČR

Získejte příspěvek až 2 500 Kč na očkování proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV

Příspěvek až 2 500 Kč pro chlapce ve věku od 9 let do dosažení 14 let na očkovací látku Silgard proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV (Human Papillomavirus)

Program je určen pro chlapce ve věku od 9 let do dosažení 14 let, kteří jsou pojištěni u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. Pokud je váš syn pojištěn u VZP a ještě není členem Klubu pevného zdraví, můžete ho přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut!

 • Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:
  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • Maximální výše příspěvku na očkování dvěma dávkami vakcíny je 2 500 Kč.
 • Příspěvek je určen pouze na očkovací látku Silgard, nikoli na její aplikaci.
 • Očkování vakcínou Silgard lze podávat pro tuto věkovou skupinu ve dvoudávkovém schématu (druhá dávka s odstupem 6 měsíců). Provedené očkování chrání proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV (mj. před análním karcinomem a genitálními bradavicemi).
 • ​Program je platný od 1. 2. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 8 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
 • Aplikace očkovací látky musí být provedena praktickým lékařem pro děti a dorost nebo lékařem v očkovacím centru.
 • Pro poskytnutí příspěvku stačí předložit na kterémkoliv klientském pracovišti VZP doklad o nákupu očkovací látky Silgard a potvrzení o aplikaci v době trvání programu
 • O příspěvek žádá zákonný zástupce dítěte. 

Jak má vypadat doklad o očkování?

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a) originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) vystavený v kalendářním roce 2016, při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název očkovací látky)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno,
 • datum vystavení daňového (účetního) dokladu
 • cenu očkovací látky a cenu aplikace (2 rozepsané částky)
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde pojištěnec zakoupil očkovací látku.

b) potvrzení o aplikaci - pojištěnec předkládá očkovací průkaz a nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky konkrétnímu pojištěnci v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo v očkovacím centru musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení pojištěnce, číslo pojištěnce
 • název onemocnění, proti kterému je pojištěnec očkován
 • název očkovací látky
 • datum aplikace, která musí být provedena v době trvání programu
 • razítko a podpis lékaře.

V případě, že nesplňujete věkové podmínky pro přiznání příspěvku v tomto speciálním očkovacím programu, můžete žádat o základní finanční příspěvek 500 Kč na očkování.

Příloha: leták [PDF]