Speciální očkovací program VZP ČR

Získejte příspěvek až 2 500 Kč na očkování proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV

Příspěvek až 2 500 Kč pro chlapce ve věku od 9 let do dosažení 14 let na očkovací látku Silgard proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV (Human Papillomavirus)

Program je určen pro chlapce ve věku od 9 let do dosažení 14 let, kteří jsou pojištěni u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. Pokud je váš syn pojištěn u VZP a ještě není členem Klubu pevného zdraví, můžete ho přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut!

 • Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:
  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • Maximální výše příspěvku na očkování dvěma dávkami vakcíny je 2 500 Kč.
 • Příspěvek je určen pouze na očkovací látku Silgard, nikoli na její aplikaci.
 • Očkování vakcínou Silgard lze podávat pro tuto věkovou skupinu ve dvoudávkovém schématu (druhá dávka s odstupem 6 měsíců). Provedené očkování chrání proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV (mj. před análním karcinomem a genitálními bradavicemi).
 • ​Program je platný od 1. 2. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 8 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
 • Aplikace očkovací látky musí být provedena praktickým lékařem pro děti a dorost nebo lékařem v očkovacím centru.
 • Pro poskytnutí příspěvku stačí předložit na kterémkoliv klientském pracovišti VZP doklad o nákupu očkovací látky Silgard a potvrzení o aplikaci v době trvání programu
 • O příspěvek žádá zákonný zástupce dítěte. 

Jak má vypadat doklad o očkování?

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a) originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) vystavený v kalendářním roce 2016, při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název očkovací látky)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno,
 • datum vystavení daňového (účetního) dokladu
 • cenu očkovací látky a cenu aplikace (2 rozepsané částky)
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde pojištěnec zakoupil očkovací látku.

b) potvrzení o aplikaci - pojištěnec předkládá očkovací průkaz a nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky konkrétnímu pojištěnci v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo v očkovacím centru musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení pojištěnce, číslo pojištěnce
 • název onemocnění, proti kterému je pojištěnec očkován
 • název očkovací látky
 • datum aplikace, která musí být provedena v době trvání programu
 • razítko a podpis lékaře.

V případě, že nesplňujete věkové podmínky pro přiznání příspěvku v tomto speciálním očkovacím programu, můžete žádat o základní finanční příspěvek 500 Kč na očkování.

Příloha: leták [PDF]

Staňte se pojištěncem VZP

Využijte možnosti přihlásit se on-line a vyberte si zdravotní pojišťovnu do 30. 9. 2016.


Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct