Takzvaný prvotrimestrální screening nebo též screening Downova syndromu, kombinovaný test či NT screening, je vysoce specializované vyšetření, které by ženy měly absolvovat na akreditovaném pracovišti. Prvotrimestrální screening by měl provést lékař, který získal certifikaci FMF (Fetal Medicine Foundation, Londýn), resp. lékař, u kterého je ověřena kvalita nejen touto certifikací, ale i následnými audity. Screening kombinuje testování krve matky a podrobné ultrazvukové vyšetření plodu, které umožňuje již ve 3. měsíci těhotenství ověřit, zda dítě nebude trpět vrozenou vadou. Základem je vyšetření NT (nuchální translucence), existují ale i další markery Downova syndromu v prvním trimestru. V rámci certifikace lékař také získá speciální software pro velmi přesný výpočet rizika postižení plodu.

Seznam lékařů s certifikátem na vyšetření NT i seznam auditovaných (kontrolovaných) lékařů, kteří jsou nejen držiteli certifikátu, ale i úspěšného auditu jejich výsledků, je na webových stránkách FMF (v roletce je třeba zadat Czech Republic). Lékaři s certifikací FMF pracují např. v Praze u Apolináře (Centrum fetální medicíny a Oddělení ultrazvukové diagnostiky VFN), v ÚPMD Podolí, dále je to Profema – Centrum fetální medicíny, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc, ve Zlíně Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky KNTB.