Děkujeme, že chráníte své děti. Příspěvek na očkování proti meningokoku B již využilo všech 4 000 pojištěnců a finanční limit programu byl vyčerpán.

Do 30. 11. 2015 můžete na očkování stále čerpat příspěvek až 500 Kč z programu prevence. Využijte také speciální příspěvek až 1000 Kč na očkování dětí proti žloutence.

SPECIÁLNÍ OČKOVACÍ PROGRAM VZP ČR

Podmínky účasti v programu pro klienty VZP

  • Zahájení 1. 9. 2015 a ukončení 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu programu pro první 4 000 pojištěnců.
  • Speciální očkovací program Všeobecné zdravotní pojišťovny Očkování proti meningokoku B je určen pro děti od 1 roku do nedovršených 16 let (15 let + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně a jsou členy Klubu pevného zdraví.
  • Klient může žádat o příspěvek na očkování proti meningokoku typu B v rámci tohoto speciálního programu, pokud ještě nečerpal příspěvek na tentýž typ očkování v rámci standardního programu (příspěvek až 500 Kč). 
  • Speciální program se týká očkování proti nákaze meningokokem skupiny B vakcínou Bexsero®.
  • VZP ČR poskytne finanční příspěvek na očkování v max. výši 2 600 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který v době platnosti programu, nejpozději do 30. 11. 2015 předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR:
  1. vyplněný voucher s razítkem a podpisem praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře očkovacího centra potvrzujícím aplikaci očkovací látky Bexsero® v době trvání programu
  2. doklad o zaplacení očkovací látky. Doklad nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce.
  • Voucher klient obdrží v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech. Do voucheru musí být zaznamenán unikátní kód, který získá pouze lékař na bezplatné lince 800 011 022 (v provozu v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin).
  • V případě pořízení očkovací látky v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost nebo v očkovacích centrech je vám garantována zvýhodněná nákupní cena jedné vakcíny v maximální výši 2 600 Kč.


leták ke stažení [PDF]