Riziko nákazy hepatitidou je vyšší u profesí, které se pohybují ve znečištěném prostředí. Hasiči do této rizikové skupiny bezpochyby patří, proto jim můžeme nabídnout příspěvek:

  • 1 000 Kč na očkování proti žloutence typu A, B (včetně kombinované A/B)

Příspěvek je určen členům jednotek dobrovolných hasičů zařazených do JPO II a JPO III, pojištěným u VZP, kteří v den podání žádosti o příspěvek nedluží na pojistném včetně penále a příslušenství na zdravotním pojištění a nejsou vyňati ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Program je platný od 1. února 2018 do 30. listopadu 2018. O příspěvek lze žádat nejpozději do 30. listopadu 2018 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.


Jak získat příspěvek?

Na kterékoliv pobočce VZP předložte doklad totožnosti, platnou legitimaci člena HZS nebo formulář potvrzený zřizovatelem jednotky požární ochrany, originál platebního dokladu o nákupu očkovací látky (s datem od 1. února 2018, který není starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení) a lékařem potvrzený doklad o provedení vakcinace vystavený od 1. února 2018. O příspěvek je možné požádat i poštou, stačí zaslat  žádost o proplacení příspěvku z fondu prevence spolu s potřebnými doklady.

Příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

VZP si vyhrazuje právo program v průběhu roku upravovat, případně ukončit při vyčerpání stanoveného finančního limitu.