Speciální očkovací program VZP ČR

Získejte příspěvek až 2 000 Kč na očkování proti pásovému oparu

Příspěvek až 2 000 Kč pro dospělé ve věku nad 50 let je určen na očkovací látku Zostavax proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii.

Speciální program na očkování proti pásovému oparu je určen pouze pro první 2 000 pojištěnců. Ke dni xx. xx. 2016 zbývají k čerpání příspěvky pro xy klientů. Neváhejte s rozhodováním o očkování a přijďte si pro příspěvek co nejdříve.

Program je určen pro osoby ve věku nad 50 let, které jsou pojištěné u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. Pokud jste pojištění u VZP a ještě nejste členy Klubu pevného zdraví, můžete se přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut!

 • Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:
  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
  • nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění
  • disponuje bankovním účtem, na který je možné příspěvek poukázat.
 • Maximální výše příspěvku je 2 000 Kč.
 • Příspěvek je určen pouze na očkovací látku Zostavax, není určen na její aplikaci.
 • Očkování vakcínou Zostavax je jednodávkové. Provedené očkování chrání proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii.
 • Program je platný od 4. 1. 2016 , o příspěvek lze žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro první 2 000 pojištěnců, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
 • Aplikace očkovací látky musí být provedena v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, gynekologa, urologa nebo lékařem v očkovacím centru.
 • Pro poskytnutí příspěvku stačí předložit na kterémkoliv klientském pracovišti VZP doklad o nákupu očkovací látky Zostavax a potvrzení o její aplikaci.  

Jako je tomu u všech očkovacích látek, nemusí očkování očkovací látkou ZOSTAVAX zajistit ochranu všech očkovaných jedinců. Tento přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Případný výskyt nežádoucích účinků hlaste svému ošetřujícímu lékaři. Vakcinační akce schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR, č.j.: MZDR77954/2015-2/OVZ.

Jak má vypadat doklad o očkování?

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v termínu od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:
 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název očkovací látky)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno,
 • datum vystavení daňového (účetního) dokladu
 • cenu očkovací látky a cenu aplikace (2 rozepsané částky)
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde pojištěnec zakoupil očkovací látku.
 1. potvrzení o aplikaci - pojištěnec předkládá očkovací průkaz a nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky konkrétnímu pojištěnci v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, urologa, gynekologa nebo v očkovacím centru musí obsahovat tyto údaje:
 • jméno a příjmení pojištěnce, číslo pojištěnce
 • název onemocnění, proti kterému je pojištěnec očkován
 • název očkovací látky
 • datum aplikace, která musí být provedena v době trvání programu.
 • razítko a podpis lékaře.

V případě, že nesplňujete podmínky pro přiznání příspěvku v tomto speciálním očkovacím programu, můžete žádat o finanční příspěvek 500 Kč na očkování.

Příloha: leták [PDF]

Staňte se pojištěncem VZP

Využijte možnosti přihlásit se on-line a vyberte si zdravotní pojišťovnu do 30. 9. 2016.


Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct