Děkujeme, že chráníte své zdraví.

O finanční příspěvky v rámci speciálních očkovacích programů bylo možné žádat do 30. 11. 2016.

Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od našich partnerů. Vyberte si svou výhodu v katalogu.

Již nyní pracujeme na příspěvcích pro rok 2017, sledujte náš web nebo Facebook.

Speciální očkovací program VZP ČR

Získejte příspěvek až 2 000 Kč na očkování proti pásovému oparu

Příspěvek až 2 000 Kč pro dospělé ve věku nad 50 let je určen na očkovací látku Zostavax proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii.

Speciální program na očkování proti pásovému oparu je určen pouze pro první 2 000 pojištěnců. Ke dni xx. xx. 2016 zbývají k čerpání příspěvky pro xy klientů. Neváhejte s rozhodováním o očkování a přijďte si pro příspěvek co nejdříve.

Program je určen pro osoby ve věku nad 50 let, které jsou pojištěné u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. Pokud jste pojištění u VZP a ještě nejste členy Klubu pevného zdraví, můžete se přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut!

 • Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:
  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
  • nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění
  • disponuje bankovním účtem, na který je možné příspěvek poukázat.
 • Maximální výše příspěvku je 2 000 Kč.
 • Příspěvek je určen pouze na očkovací látku Zostavax, není určen na její aplikaci.
 • Očkování vakcínou Zostavax je jednodávkové. Provedené očkování chrání proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii.
 • Program je platný od 4. 1. 2016 , o příspěvek lze žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro první 2 000 pojištěnců, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
 • Aplikace očkovací látky musí být provedena v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, gynekologa, urologa nebo lékařem v očkovacím centru.
 • Pro poskytnutí příspěvku stačí předložit na kterémkoliv klientském pracovišti VZP doklad o nákupu očkovací látky Zostavax a potvrzení o její aplikaci.  

Jako je tomu u všech očkovacích látek, nemusí očkování očkovací látkou ZOSTAVAX zajistit ochranu všech očkovaných jedinců. Tento přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Případný výskyt nežádoucích účinků hlaste svému ošetřujícímu lékaři. Vakcinační akce schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR, č.j.: MZDR77954/2015-2/OVZ.

Jak má vypadat doklad o očkování?

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v termínu od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:
 • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název očkovací látky)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno,
 • datum vystavení daňového (účetního) dokladu
 • cenu očkovací látky a cenu aplikace (2 rozepsané částky)
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde pojištěnec zakoupil očkovací látku.
 1. potvrzení o aplikaci - pojištěnec předkládá očkovací průkaz a nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky konkrétnímu pojištěnci v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, urologa, gynekologa nebo v očkovacím centru musí obsahovat tyto údaje:
 • jméno a příjmení pojištěnce, číslo pojištěnce
 • název onemocnění, proti kterému je pojištěnec očkován
 • název očkovací látky
 • datum aplikace, která musí být provedena v době trvání programu.
 • razítko a podpis lékaře.

V případě, že nesplňujete podmínky pro přiznání příspěvku v tomto speciálním očkovacím programu, můžete žádat o finanční příspěvek 500 Kč na očkování.

Příloha: leták [PDF]

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct