Děkujeme, že chráníte své děti.

O finanční příspěvky v rámci speciálního očkovacího programu Prevence žloutenky u dětí bylo možné žádat do 30. 11. 2015.

Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev a benefitů od našich partnerů. Vyberte si svou výhodu v katalogu.

Již nyní pracujeme na příspěvcích pro rok 2016, sledujte náš web nebo Facebook.

Speciální očkovací program VZP ČR

Prevence žloutenky u dětí

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí pro své klienty ve věku od dvou do nedovršených čtyř let možnost ochrany proti žloutence typu A. Od 1. srpna 2015 jim na očkování vakcínou Havrix přispěje částkou až 1 000 Kč, která by měla pokrýt jak cenu vakcíny, tak cenu její aplikace.

Celá česká populace je kvůli nízké proočkovanosti na žloutenku typu A vysoce vnímavá a počet nemocných v posledních čtyřech letech každoročně roste. VZP se speciálním očkovacím programem prevence žloutenky u dětí snaží chránit právě nejmenší, které patří k ohroženým skupinám. Očkování chrání proti nemoci několik let a pomůže tak předškolákům v období, kdy nastupují do prvních dětských kolektivů. Pokud se první očkování doplní do pěti let o druhou, posilující dávku, získají takto očkovaní jedinci dlouhodobou ochranu.

Základní informace o programu:

  • Zahájení 1. 8. 2015 a ukončení 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu programu pro prvních 10 000 pojištěnců.
  • Speciální očkovací program Všeobecné zdravotní pojišťovny Prevence žloutenky u dětí je určen pro děti od 2 do 4 let (3 + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně, a jsou členy Klubu pevného zdraví.
  • Klient může žádat o příspěvek na očkování proti žloutence typu A v rámci tohoto speciálního programu, pokud ještě nečerpal příspěvek na tentýž typ očkování v rámci standardního programu (příspěvek až 500 Kč). 
  • Program se týká očkování proti virové hepatitidě typu A vakcínou HAVRIX 720 Junior Monodose.

Podmínky pro čerpání finančního příspěvku:

  • VZP ČR poskytne finanční příspěvek na očkování v max. výši 1 000 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který v době platnosti programu, nejpozději do 30. 11. 2015 předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR:

1. vyplněný voucher s razítkem a podpisem lékaře potvrzujícím aplikaci očkovací látky HAVRIX 720 Junior Monodose

2. doklad o zaplacení očkovací látky a její aplikace. Doklad nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce.

  • Voucher klient obdrží v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Do voucheru musí být zaznamenán unikátní kód, který získá pouze ošetřující lékař na bezplatné lince 800 011 022 (v provozu pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin).
  • Po dobu trvání programu zakoupí klient očkovací látku v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost za zvýhodněnou cenu v maximální výši 850 Kč.
  • Od 19. 11. 2015  přispěje Všeobecná zdravotní pojišťovna částkou až 1 000 Kč na očkování proti žloutence typu A vakcínou Vaqta Paediatric. Ostatní podmínky pro vyplacení příspěvku zůstávají stejné.

Vznik a prevence žloutenky typu A:

Infekční žloutenka typu A je nakažlivé virové onemocnění jater, které bývá někdy označováno jako „nemoc špinavých rukou“. K přenosu infekce dochází velice snadno, a to buď přímým kontaktem s infikovanou osobou, nebo nepřímo, například kontaminovanou vodou, potravinami či předměty. Děti představují rizikovou skupinu především kvůli jejich návykům a chování, které zvyšuje pravděpodobnost přenosu viru. Ten totiž může přežívat na hračkách, pískovištích či madlech MHD až několik dní! Uhlídat malé dítě, aby si nestrkalo špinavé věci a ruce do úst přitom jednoduše není v silách rodičů, natož personálu mateřských škol.

Mezi prvotní příznaky nemoci patří teplota, zvracení, průjem, nevolnost, bolest břicha či slabost. Přibližně u 10 % infikovaných však onemocnění probíhá bez jakýchkoli projevů, charakteristické zežloutnutí kůže či bělma se objeví jen u jedné třetiny. Žloutenku není možné přímo léčit žádnými léky, obvykle je nutná hospitalizace nakaženého dítěte na infekčním oddělení, po které následuje několikaměsíční rekonvalescence spočívající v jaterní dietě a omezení fyzické aktivity.

Základní zásadu prevence žloutenky typu A představuje důsledné dodržování hygienických návyků. Nejúčinnější ochranu proti tomuto onemocnění však poskytuje očkování. To u nás není zařazeno do povinného očkovacího kalendáře (na rozdíl od žloutenky typu B) a rodiče se o něm rozhodují obvykle po poradě s lékařem, ideálně například při pravidelné preventivní prohlídce nebo při potvrzování přihlášky ke vstupu do kolektivu. Nyní mohou rodiče využít preventivní program VZP ČR a získat pro své dvou až čtyřleté dítě očkování proti žloutence typu A zdarma.


DL leták ke stažení [PDF]