Příspěvky na očkování 2016

Děkujeme, že pečujete o své zdraví.

O finanční příspěvky z fondu prevence bylo možné žádat do 30. 11. 2016.

Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od našich partnerů. Vyberte si svou výhodu v katalogu.

Již nyní pracujeme na příspěvcích pro rok 2017, sledujte náš web nebo Facebook.

Příspěvek na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění můžete využít na jedno nebo více očkování v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč. Nad rámec základního programu očkování můžete získat také příspěvky v rámci speciálních očkovacích programů. Více informací a podmínky najdete níže. 

Aktuální přehled čerpání finančních příspěvků v rámci speciálních očkovacích programů je uveden v tabulce.

Děti (do 18 let)

Příspěvek je možno získat na absolvované očkování proti:

 • rotavirovým nákazám
 • karcinomu spojenému s papilomavirem (pro chlapce neomezeně ve věku dle lékařského doporučení, pro dívky od dovršení 14. roku věku)
 • žloutence typu „A“
 • chřipce
 • herpetickým nákazám (v případě očkování proti planým neštovicím bude příspěvek poskytnut pouze na monovakcínu)
 • meningokokovým nákazám
Dospělí (nad 18 let)

Příspěvek je možno získat na absolvované očkování proti:

 • žloutence typu „A“
 • žloutence typu „B“
 • karcinomu spojenému s papilomavirem
 • chřipce (do 65 let)
 • meningokokovým nákazám
 • herpetickým nákazám (plané neštovice, pásový opar aj.)
Speciální očkovací programy

Nad rámec základního programu očkování můžete získat také příspěvky v rámci speciálních očkovacích programů. Více informací a podmínky najdete u jednotlivých programů níže.

Pro rok 2016 pro vás VZP připravila:

VZP přispívá na nákup vakcíny, nikoli na její aplikaci.

O příspěvek mohou v době platnosti příslušného očkovacího programu požádat klienti VZP, za děti jejich zákonný zástupce, na kterémkoli klientském pracovišti VZP.

VZP si vyhrazuje právo ukončit očkovací program před uplynutím doby jeho platnosti, a to z důvodu vyčerpání finančního limitu, který je na daný program vyčleněn.

Podmínky čerpání finančních příspěvků

Příspěvek je poskytován na:

 • očkovací látku, nikoli na její aplikaci,
 • jakoukoli dávku z očkovacího schématu.

Při dovršení 18 let věku v jednom kalendářním roce může pojištěnec čerpat příspěvek buď v programu DĚTI, nebo DOSPĚLÍ.

Aplikaci očkovací látky provádí ošetřující lékař nebo je pojištěnec v péči očkovacího centra.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený od 1. 1. 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto podstatné náležitosti:
  • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název zboží/služby)
  • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
  • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
  • datum vystavení daňového (účetního) dokladu
  • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky).
 2. potvrzení o aplikaci - pojištěnec předkládá očkovací průkaz a nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky ošetřujícím lékařem musí obsahovat tyto údaje:
 • název onemocnění, proti kterému je pojištěnec očkován
 • název očkovací látky
 • jméno a příjmení pojištěnce (nositel příspěvku)
 • číslo pojištěnce
 • datum aplikace
 • razítko a podpis lékaře.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

 • Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2016 po vyčerpání stanoveného finančního limitu, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.
 • Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.
 • Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

VZP není ze zákona odpovědná za dostupnost očkovacích látek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Poskytování příspěvků na vybraná očkování, resp. na očkovací látky není vázáno na jejich zajištění na trhu.

Příspěvek na očkování proti chřipce nebude poskytnut pojištěncům, kteří mají nárok na bezplatné očkování, tedy na jeho úhradu z veřejného zdravotního pojištění:

 • pojištěnci nad 65 let věku,
 • pojištěnci po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pojištěnci, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem).

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct