Statut Klubu pevného zdraví

 1. Klub pevného zdraví (dále jen Klub) zřizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
 2. Posláním Klubu je propagace prevence a podpora péče o zdraví i zdravého způsobu života.
 3. Členům Klubu jsou na e-mailovou adresu uvedenou při registraci zasílány newslettery. Jejich zasílání je možné kdykoliv odhlásit.

Podmínky členství

 1. O vstup do Klubu se mohou ucházet všichni pojištěnci VZP ČR, kteří jsou pojištěni podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „uchazeči“). Členem Klubu nemůže být osoba vyňatá ze systému veřejného zdravotního pojištění (např. pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u VZP ČR registrována pouze výpomocně).
 2. Uchazeč o členství v Klubu se může rozhodnout, zda bude žádat o vydání členské karty, díky které může využívat slev u partnerů Klubu.
 3. O členství v Klubu a vydání klubové karty mohou požádat uchazeči starší 18 let.
 4. Za pojištěnce do 18 let věku žádá o členství v Klubu a vydání klubové karty jejich zákonný zástupce (nebo osoba pověřená péčí o dítě); je pak uveden jako kontaktní osoba.
 5. Karta Klubu je vystavena na jméno člena (bez ohledu na jeho věk).
 6. Členové Klubu jsou povinni oznámit změnu své e-mailové adresy.

Vydání a platnost klubové karty

 1. Zažádal-li uchazeč o klubovou kartu pro využívání partnerských slev, obdrží ji do 4 týdnů od podání přihlášky.
 2. Členství v Klubu začíná dnem, ve kterém je přihláška akceptována.
 3. Každý člen Klubu může ukončit své členství v Klubu ke dni, který si zvolí.
 4. Členství se rovněž ukončí dnem, od kterého se člen Klubu stane pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny nebo přestane být pojištěn podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

On-line přihláška do Klubu pevného zdraví