Podmínky členství a statut Klubu pevného zdraví VZP ČR

Statut Klubu pevného zdraví

 1. Klub pevného zdraví (dále jen KPZ) zřizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
 2. Posláním KPZ je propagace prevence a podpora péče o zdraví i zdravého způsobu života.

Podmínky členství

 1. O vstup do KPZ se mohou ucházet všichni pojištěnci VZP ČR, kteří jsou pojištěni podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „uchazeči“). Členem KPZ nemůže být osoba vyňatá ze systému veřejného zdravotního pojištění (např. pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u VZP ČR registrována pouze výpomocně).
 2. Uchazeč o členství v KPZ se může rozhodnout, zda bude žádat o vydání členské karty, díky které může využívat slev u partnerů KPZ.
 3. O členství v KPZ a vydání klubové karty mohou požádat uchazeči starší 18 let.
 4. Za pojištěnce do 18 let věku žádá o členství v KPZ a vydání klubové karty jejich zákonný zástupce (nebo osoba pověřená péčí o dítě); je pak uveden jako kontaktní osoba.
 5. Karta KPZ je vystavena na jméno člena (bez ohledu na jeho věk).

Vydání a platnost klubové karty

 1. Zažádal-li uchazeč o klubovou kartu pro využívání partnerských slev, obdrží ji do 4 týdnů od podání přihlášky.
 2. Členství v KPZ začíná dnem, ve kterém je přihláška akceptována.
 3. Každý člen KPZ může ukončit své členství v KPZ ke dni, který si zvolí.
 4. Členství se rovněž ukončí dnem, od kterého se člen KPZ stane pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny nebo přestane být pojištěn podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

On-line přihláška do Klubu pevného zdraví

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Využijte možnosti přihlásit se k VZP.


Jak se stát pojištěncem VZP?

Je to snadné - vyplňte formulář na webu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct