Podmínky členství a statut Klubu pevného zdraví VZP ČR

Statut Klubu pevného zdraví

 1. Klub pevného zdraví (dále jen KPZ) zřizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
 2. Posláním KPZ je propagace prevence a podpora péče o zdraví i zdravého způsobu života.

Podmínky členství

 1. O vstup do KPZ se mohou ucházet všichni pojištěnci VZP ČR, kteří jsou pojištěni podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „uchazeči“). Členem KPZ nemůže být osoba vyňatá ze systému veřejného zdravotního pojištění (např. pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u VZP ČR registrována pouze výpomocně).
 2. Uchazeč o členství v KPZ se může rozhodnout, zda bude žádat o vydání členské karty, díky které může využívat slev u partnerů KPZ. Má-li zájem pouze o čerpání finančních příspěvků z fondu prevence VZP ČR, není nutné žádat o její vydání.
 3. O členství v KPZ a vydání klubové karty mohou požádat uchazeči starší 18 let.
 4. Za pojištěnce do 18 let věku žádá o členství v KPZ a vydání klubové karty jejich zákonný zástupce (nebo osoba pověřená péčí o dítě); je pak uveden jako kontaktní osoba.
 5. Karta KPZ je vystavena na jméno člena (bez ohledu na jeho věk).

Vydání a platnost klubové karty

 1. Zažádal-li uchazeč o klubovou kartu pro využívání partnerských slev, obdrží ji do 4 týdnů od podání přihlášky.
 2. Členství v KPZ začíná dnem, ve kterém je přihláška akceptována.
 3. Každý člen KPZ může ukončit své členství v KPZ ke dni, který si zvolí.
 4. Členství se rovněž ukončí dnem, od kterého se člen KPZ stane pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny nebo přestane být pojištěn podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Čerpání finančních příspěvků

 1. Čerpání příspěvků z fondu prevence VZP ČR a čerpání partnerských slev je vázáno na povinné členství v KPZ.
 2. Příspěvek z fondu prevence může získat jen člen KPZ, který jako plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění nemá vůči VZP ČR nevypořádané finanční závazky.
 3. O finanční příspěvek pro dítě do 18 let, které je členem KPZ, musí žádat jeho zákonný zástupce a příspěvek je vyplácen pouze zákonnému zástupci. Zákonný zástupce (žadatel o příspěvek) nemusí být pojištěncem VZP ČR, pokud chce čerpat příspěvky na dítě (nositele příspěvku).

On-line přihláška do Klubu pevného zdraví

Staňte se pojištěncem VZP

Využijte možnosti přihlásit se on-line a vyberte si zdravotní pojišťovnu do 30. 9. 2016.


Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct