Pořadatel a organizátor soutěže:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518, zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (dále též „Pořadatel“ nebo „VZP ČR“).

Název soutěže:

Soutěž o knihy Mami, típni to!

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě. Informace, podrobná pravidla a podmínky soutěže jsou uvedeny na webových stránkách Klubu pevného zdraví VZP ČR (dále jen „KPZ“).

Trvání soutěže:

Soutěž probíhá od 28. 2. 2020 do 1. 3. 2020 do 23.59 hod.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která je pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a členem KPZ, je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

SOUTĚŽ PRO všechny nejen budoucí MAMINKY! Soutěžit mohou i tatínci. Maminky moc dobře vědí, že by se v těhotenství kouřit nemělo, a ví to i osmiletá Pepina, hlavní postava knížky MAMI, TÍPNI TO! Soutěžte s námi o 2 balíčky, kde najdete jak knihu MAMI, TÍPNI TO!, tak i drobnosti, které potěší vaše děti.

Stačí, když dáte LIKE soutěžnímu příspěvku na Facebooku a do komentářů napíšete odpověď na soutěžní otázku: „Jaké zásady zdravého životního stylu se mají dodržovat v těhotenství?“

Soutěž probíhá od 28. 2. 2020 do 1. 3. 2020 do 23.59 hod. Výherce vylosujeme dne 2. 3. 2020 do 16.00 hod.

Pořadatel zveřejní na webových stránkách KPZ informace o soutěži včetně přehledu jednotlivých výher i podmínek soutěže.

Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že od 28. 2. 2020 do 1. 3. 2020 do 23.59 hod. dá LIKE a zodpoví otázku: „Jaké zásady zdravého životního stylu se mají dodržovat v těhotenství?“

Na regulérní průběh soutěže bude dohlížet Zuzana Děkanovská, odborná referentka marketingu a služeb pro klienty VZP ČR.

Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v soutěži.

Podmínkou soutěže je členství v KPZ. V případě výhry je soutěžící povinen se prokázat číslem pojištěnce. Pokud nejste členem KPZ, rychlou on-line přihlášku naleznete ZDE.

Výherci jsou na vyžádání povinni zaslat Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, IČ: 41197518 jako Pořadateli prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu soutez@klubpevnehozdravi.cz do 30. 12. 2019 své osobní údaje ve struktuře:
jméno a příjmení, ulice, PSČ, město a číslo pojištěnce.

Výhry a vyhlášení vítězů:

Výhry:

2× knížka Mami, típni to!
2
× miska se lžičkou pro nejmenší
2
× plyšový přívěsek Medvídek VZP

Soutěž končí 1. 3. 2020 do 23.59 hod. Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem na facebookovém profilu KPZ a na webových stránkách www.klubpevnehozdravi.cz nejpozději 2. 3. 2020 v 16.00 hod.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Aktivním zapojením do dané soutěže uděluji souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů za účelem ověření oprávněnosti účasti v předmětné soutěži.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nebo na e-mailovou adresu soutez@klubpevnehozdravi.cz, a to do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Na námitky podané později nebude brán zřetel.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se prokáže, že tato osoba se i přes shora uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity facebookových účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní facebookový účet).

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit odpovědi, jejichž obsah by byl v rozporu s dobrými mravy nebo s obecně závaznými právní předpisy.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže, a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži, včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Pořadatele.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.