Příspěvek můžete získat na vyšetření optickým dermatoskopem (max. výše příspěvku 300 Kč) nebo digitálním dermatoskopem (max. výše příspěvku 500 Kč).

Vyšetření musí být provedeno lékařem se specializací dermatovenerolog (kožní lékař).

Na platebním dokladu musí být spolu s identifikací klienta uvedeno, zda bylo vyšetření provedeno optickým (ručním) nebo digitálním dermatoskopem.