Příspěvek na bezlepkovou dietu

Od 1. do 31. 12. 2017 je možno žádat o příspěvek až 3 000 Kč na bezlepkovou dietu za 2. pololetí roku 2017.

Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.

Příspěvek je určen na potraviny s označením bezlepková nebo bez lepku (příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny) zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2017 nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2017
  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2017.

Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2017 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2017.

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

Žádost o vyplacení příspěvku na bezlepkovou dietu musí být podána nejpozději do 31. 12. 2017. 

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

Chcete získat něco navíc a ušetřit? Využijte širokou nabídku slev služeb a produktů od našich smluvních partnerů. Členové Klubu pevného zdraví mohou ušetřit za masáže, permanentky nebo výhodné vstupy na pohybové aktivity, sportovní potřeby, zájezdy či zdravé stravování. Tento výčet není zdaleka konečný, z mnoha výhod si vyberete vy i celá rodina.

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Je to snadné - vyplňte formulář na webu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct