Příspěvek na bezlepkovou dietu

Od 1. 7. do 31. 8. 2016 je možno žádat o příspěvek až 3 000 Kč na bezlepkovou dietu za 1. pololetí roku 2016. 

Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti
o příspěvek.

Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku
(v období 1. 1. – 31. 12. 2016) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši
3 000 Kč
, a to

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2016
  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2016.

Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku
nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2016 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2016.

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období
od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2016 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 31. 12. 2016. 

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

Využijte i širokou nabídku slev služeb a produktů od našich smluvních partnerů.

 

Staňte se pojištěncem VZP

Využijte možnosti přihlásit se on-line a vyberte si zdravotní pojišťovnu do 30. 9. 2016.


Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct