Příspěvek na bezlepkovou dietu

Od 1. do 31. 12. 2016 je možno žádat o příspěvek až 3 000 Kč na bezlepkovou dietu za 2. pololetí roku 2016.

Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti
o příspěvek.

Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepková nebo bez lepku
(v období 1. 1. – 31. 12. 2016) nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši
3 000 Kč
, a to

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2016
  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2016.

Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku
nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2016 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2016.

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období
od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2016 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 31. 12. 2016. 

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

Využijte i širokou nabídku slev služeb a produktů od našich smluvních partnerů.

 

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct