Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.

Příspěvek je určen na potraviny s označením bezlepková nebo bez lepku (příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny) zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2018 nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně.

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2018
  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2018.

Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením bezlepková nebo bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2018 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2018.

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018. Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

Žádost o vyplacení příspěvku na bezlepkovou dietu musí být podána nejpozději do 31. 12. 2018. 

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

Chcete získat něco navíc a ušetřit? Využijte širokou nabídku slev služeb a produktů od našich smluvních partnerů. Členové Klubu pevného zdraví mohou ušetřit např. za masáže, permanentky nebo výhodné vstupy na pohybové aktivity, sportovní potřeby, zájezdy či zdravé stravování. Z nabídky mnoha výhod si vyberete vy i celá rodina.