Ing. Ivana Kabelková - poradna

Adresa: Pampelišková 317/3, Říčany

Telefon: 606 273 405
E-mail: kabelkova@nutribalance.cz
Web: http://www.nutribalance.cz/partnerstvi-spoluprace-clenstvi/

Sleva pro členy KPZ: výhoda 3 + 1 zdarma na výživový plán

Popis slevy

Partner se zavazuje poskytovat členům KPZ výhody ze základních katalogových cen svých služeb, a to v rozsahu 3 + 1 zdarma. Výhoda 3+1 ZDARMA se vztahuje na výživový plán (dále jen plán).

Člen KPZ je povinen absolvovat minimálně 3 týdny vždy po sobě jdoucí tzv. výživového plánu, ve kterém je zakomponována potravina v sypkých směsích pro vyšší efektivitu a zachování jednoduchosti plánu. Následně dle přiděleného konceptu poradce, musí chodit člen KPZ na pravidelné kontroly 1 x týdně v rozsahu 30 minut a je nezbytně nutné dodržet navržený výživový a pohybový plán. Následující 4. týden obdrží člen KPZ produkty zdarma dle vlastního výběru.

Výše popsanou výhodu lze využít jednorázově, vždy v průběhu 1 kalendářního roku.

Sleva ve výši 15 % na vzdělávací semináře z oblasti výživy člověka a zdravého životního stylu

Sleva 10 % na bioimpedanční cvičení na přístroji in Body

Ing. Ivana Kabelková v současné době pracuje pro společnost CWP výživové poradenství s.r.o., kde uplatňuje svoje rozsáhlé znalosti a zkušenosti na pozici konzultanta v oblasti výživy člověka a speciální potraviny v rámci legislativního práva.

Je členkou české technologické platformy pro potraviny, která je zapojena do národního projektu Zdraví 2020.

 

Tisk stránky