SPECIÁLNÍ OČKOVACÍ PROGRAMY

Nad rámec základního programu očkování můžete získat také příspěvky v rámci speciálních očkovacích programů. Více informací a podmínky najdete u jednotlivých programů níže. 

Aktuální přehled čerpání finančních příspěvků v rámci speciálních očkovacích programů je uveden v tabulce.

Pro rok 2016 pro vás VZP připravila:

OČKOVÁNÍ PROTI PÁSOVÉMU OPARU

Speciální očkovací program VZP je určen pro osoby ve věku nad 50 let, které jsou pojištěné u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. O příspěvek v maximální výši 2 000 Kč je možné žádat do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro první 2 000 pojištěnců, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Příspěvek je určen na očkovací látku Zostavax proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii. Více informací o programu a jeho podmínkách získáte zde.

OČKOVÁNÍ PROTI HPV PRO CHLAPCE

Speciální očkovací program VZP je určen pro chlapce ve věku od 9 let do dovršení 14 let, kteří jsou pojištěni u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. O příspěvek v maximální výši 2 500 Kč může žádat zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro první 8 000 pojištěnců, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Příspěvek je určen na očkovací látku Silgard, která chrání proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV (mj. před análním karcinomem a genitálními bradavicemi). Více informací o programu a jeho podmínkách získáte zde.

OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE PRO DOBROVOLNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Získejte až 1 600 Kč na očkovací látku proti žloutence (hepatitidě)

Příspěvek je určen osobám ve věku od 15, resp. 18 let, které jsou pojištěné u VZP, jsou členy Klubu pevného zdraví a ve svém volném čase se bez nároku na finanční odměnu věnují dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení (dobrovolník musí být veden v evidenci dobrovolnického programu realizovaného u poskytovatele zdravotních služeb).

Pokud jste pojištěni u VZP a ještě nejste členy Klubu pevného zdraví, můžete se přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut! Za nezletilé dítě podává přihlášku do KPZ jeho zákonný zástupce.

Žadatel o příspěvek musí předložit kromě dokladů o zaplacení a aplikaci očkovací látky proti žloutence také potvrzení o aktivní účasti v dobrovolnickém programu podepsané odpovědnou osobou, např. garantem programu, koordinátorem dobrovolnického programu, koordinátorem dobrovolníků. Za nezletilé dítě podává žádost o příspěvek jeho zákonný zástupce.

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR,
 • nedluží na pojistném včetně příslušenství na veřejném zdravotním pojištění; je-li nositelem příspěvku dítě, bezdlužnost není kontrolována. 

Maximální výše příspěvku je 1 600 Kč.

Příspěvek se vztahuje na jakoukoli očkovací látku proti:

 • žloutence (hepatitidě) A – pro pojištěnce ve věku od 15 let,
 • žloutence (hepatitidě) B nebo A/B (kombinovaná vakcína) – pro pojištěnce ve věku od 18 let.  

Program je platný od 15. 2. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 3 125 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. potvrzení o vykonávání dobrovolnické činnosti (ke stažení zde)
 2. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti: 
  • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název zboží/služby), 
  • označení osoby, pro kterou je plnění určeno,
  • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku,
  • datum vystavení dokladu, 
  • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)
 3. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky
   

Speciální očkovací program je realizován na podporu dobrovolnictví ve zdravotnictví pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR – Odborné sekce kvality ve zdravotnictví při Radě ČR pro kvalitu.

OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

Maximální výše příspěvku 650 Kč.

Příspěvek je pro děti i dospělé bez omezení věku a je určen na jakoukoli očkovací látku proti klíšťové encefalitidě.

Termín zahájení programu: 1. 3. 2016

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví
 • nedluží na pojistném včetně příslušenství na veřejném zdravotním pojištění; je-li nositelem příspěvku dítě, bezdlužnost není kontrolována.

Program je platný od 1. 3. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 85 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:
 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)
 1. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.
OČKOVÁNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ

Maximální výše příspěvku 1 000 Kč.

Příspěvek je pro děti i dospělé bez omezení věku a je určen na jakoukoli očkovací látku proti

 • vzteklině – při žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině klient podepíše čestné prohlášení,
 • japonské encefalitidě,
 • břišnímu tyfu,
 • žluté zimnici,
 • choleře.

Termín zahájení programu: 1. 3. 2016

Příspěvek lze čerpat do max. stanovené výše na různé očkovací látky proti daným onemocněním.   

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví
 • nedluží na pojistném včetně příslušenství na veřejném zdravotním pojištění; je-li nositelem příspěvku dítě, bezdlužnost není kontrolována.

Program je platný od 1. 3. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 10 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:
 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)
 1. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.
OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIRŮM

Maximální výše příspěvku 1 500 Kč.

Příspěvek je pro děti od 6. do  32. týdne věku a je určen na jakoukoli očkovací látku proti rotavirovým nákazám.

Termín zahájení programu: 1. 4. 2016

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví

Program je platný od 1. 4. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 5 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)

b. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.

OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE TYPU A

Příspěvek do maximální výše 850 Kč je určen na 1 dávku očkovací látky proti žloutence typu A pro děti od 2 do dosažení 5 let věku.

Termín zahájení programu: 1. 5. 2016

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví.

Program je platný od 1. 5. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 10 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci.

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)

b. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKU B

Získejte až 2 600 Kč na očkovací látku proti meningokoku skupiny B

Příspěvek na jednu aplikovanou dávku očkovací látky proti meningokoku skupiny B je určen pro děti od 6 měsíců do dosažení 16 let.

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví.

Program je platný od 2. 5. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu pro prvních 5 500 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci.

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena 1 dávky očkovací látky a cena uhrazená za její aplikaci (rozepsané 2 částky)

b. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky praktickým lékařem pro děti a dorost, který musí mít tyto náležitosti:

 • název onemocnění
 • název očkovací látky
 • jméno a příjmení pojištěnce
 • číslo pojištěnce
 • datum aplikace
 • razítko a podpis lékaře.

Staňte se pojištěncem VZP

Využijte možnosti přihlásit se on-line a vyberte si zdravotní pojišťovnu do 30. 9. 2016.


Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct