Děkujeme, že pečujete o své zdraví.

O finanční příspěvky z fondu prevence bylo možné žádat do 30. 11. 2016.

Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od našich partnerů. Vyberte si svou výhodu v katalogu.

Příspěvky budou zveřejněny 2. 1. 2017, sledujte náš web nebo Facebook.

Nad rámec základního programu očkování můžete získat také příspěvky v rámci speciálních očkovacích programů. Více informací a podmínky najdete u jednotlivých programů níže. 

Aktuální přehled čerpání finančních příspěvků v rámci speciálních očkovacích programů je uveden v tabulce.

Pro rok 2016 pro vás VZP připravila:

OČKOVÁNÍ PROTI PÁSOVÉMU OPARU

Speciální očkovací program VZP je určen pro osoby ve věku nad 50 let, které jsou pojištěné u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. O příspěvek v maximální výši 2 000 Kč je možné žádat do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro první 2 000 pojištěnců, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Příspěvek je určen na očkovací látku Zostavax proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii. Více informací o programu a jeho podmínkách získáte zde.

OČKOVÁNÍ PROTI HPV PRO CHLAPCE

Speciální očkovací program VZP je určen pro chlapce ve věku od 9 let do dovršení 14 let, kteří jsou pojištěni u VZP a jsou členy Klubu pevného zdraví. O příspěvek v maximální výši 2 500 Kč může žádat zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro první 8 000 pojištěnců, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Příspěvek je určen na očkovací látku Silgard, která chrání proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV (mj. před análním karcinomem a genitálními bradavicemi). Více informací o programu a jeho podmínkách získáte zde.

OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE PRO DOBROVOLNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Získejte až 1 600 Kč na očkovací látku proti žloutence (hepatitidě)

Příspěvek je určen osobám ve věku od 15, resp. 18 let, které jsou pojištěné u VZP, jsou členy Klubu pevného zdraví a ve svém volném čase se bez nároku na finanční odměnu věnují dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení (dobrovolník musí být veden v evidenci dobrovolnického programu realizovaného u poskytovatele zdravotních služeb).

Pokud jste pojištěni u VZP a ještě nejste členy Klubu pevného zdraví, můžete se přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut! Za nezletilé dítě podává přihlášku do KPZ jeho zákonný zástupce.

Žadatel o příspěvek musí předložit kromě dokladů o zaplacení a aplikaci očkovací látky proti žloutence také potvrzení o aktivní účasti v dobrovolnickém programu podepsané odpovědnou osobou, např. garantem programu, koordinátorem dobrovolnického programu, koordinátorem dobrovolníků. Za nezletilé dítě podává žádost o příspěvek jeho zákonný zástupce.

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR,
 • nedluží na pojistném včetně příslušenství na veřejném zdravotním pojištění; je-li nositelem příspěvku dítě, bezdlužnost není kontrolována. 

Maximální výše příspěvku je 1 600 Kč.

Příspěvek se vztahuje na jakoukoli očkovací látku proti:

 • žloutence (hepatitidě) A – pro pojištěnce ve věku od 15 let,
 • žloutence (hepatitidě) B nebo A/B (kombinovaná vakcína) – pro pojištěnce ve věku od 18 let.  

Program je platný od 15. 2. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 3 125 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. potvrzení o vykonávání dobrovolnické činnosti (ke stažení zde)
 2. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti: 
  • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název zboží/služby), 
  • označení osoby, pro kterou je plnění určeno,
  • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku,
  • datum vystavení dokladu, 
  • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)
 3. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky
   

Speciální očkovací program je realizován na podporu dobrovolnictví ve zdravotnictví pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR – Odborné sekce kvality ve zdravotnictví při Radě ČR pro kvalitu.

OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

Maximální výše příspěvku 650 Kč.

Příspěvek je pro děti i dospělé bez omezení věku a je určen na jakoukoli očkovací látku proti klíšťové encefalitidě.

Termín zahájení programu: 1. 3. 2016

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví
 • nedluží na pojistném včetně příslušenství na veřejném zdravotním pojištění; je-li nositelem příspěvku dítě, bezdlužnost není kontrolována.

Program je platný od 1. 3. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 85 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:
 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)
 1. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.
OČKOVÁNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ

Maximální výše příspěvku 1 000 Kč.

Příspěvek je pro děti i dospělé bez omezení věku a je určen na jakoukoli očkovací látku proti

 • vzteklině – při žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině klient podepíše čestné prohlášení,
 • japonské encefalitidě,
 • břišnímu tyfu,
 • žluté zimnici,
 • choleře.

Termín zahájení programu: 1. 3. 2016

Příspěvek lze čerpat do max. stanovené výše na různé očkovací látky proti daným onemocněním.   

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví
 • nedluží na pojistném včetně příslušenství na veřejném zdravotním pojištění; je-li nositelem příspěvku dítě, bezdlužnost není kontrolována.

Program je platný od 1. 3. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 10 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

 1. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:
 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)
 1. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.
OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIRŮM

Maximální výše příspěvku 1 500 Kč.

Příspěvek je pro děti od 6. do  32. týdne věku a je určen na jakoukoli očkovací látku proti rotavirovým nákazám.

Termín zahájení programu: 1. 4. 2016

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví

Program je platný od 1. 4. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 5 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)

b. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.

OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE TYPU A

Příspěvek do maximální výše 850 Kč je určen na 1 dávku očkovací látky proti žloutence typu A pro děti od 2 do dosažení 5 let věku.

Termín zahájení programu: 1. 5. 2016

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví.

Program je platný od 1. 5. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 10 000 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci.

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena očkovací látky a cena aplikace (rozepsané 2 částky)

b. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky.

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKU B

Získejte až 2 600 Kč na očkovací látku proti meningokoku skupiny B

Příspěvek na jednu aplikovanou dávku očkovací látky proti meningokoku skupiny B je určen pro děti od 6 měsíců do dosažení 16 let.

Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:

 • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
 • je pojištěn u VZP a je členem Klubu pevného zdraví.

Program je platný od 2. 5. 2016, o příspěvek je možné žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu pro prvních 5 500 klientů, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Žádost o příspěvek pro nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, nikoli na její aplikaci.

Aplikace očkovací látky musí být provedena v době trvání programu.

Specifikace dokladů pro přiznání příspěvku:

a. originální platební doklad (účetní/daňový) o nákupu očkovací látky (v českých korunách) musí být vystavený v kalendářním roce 2016 a při žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení. Musí mít tyto náležitosti:

 • předmět plnění (účel vystavení dokladu – název očkovací látky/aplikace)
 • označení osoby, pro kterou je plnění určeno
 • identifikaci firmy/zařízení (IČ), kde klient zakoupil očkovací látku
 • datum vystavení dokladu
 • cena 1 dávky očkovací látky a cena uhrazená za její aplikaci (rozepsané 2 částky)

b. očkovací průkaz nebo originál potvrzení o aplikaci očkovací látky praktickým lékařem pro děti a dorost, který musí mít tyto náležitosti:

 • název onemocnění
 • název očkovací látky
 • jméno a příjmení pojištěnce
 • číslo pojištěnce
 • datum aplikace
 • razítko a podpis lékaře.