Získejte příspěvek až 500 Kč na školní sportovní aktivitu

Děkujeme, že pečujete o zdraví svých dětí a vedete je ke sportu.

O finanční příspěvky v rámci projektu „Sportuj ve škole“ bylo možné žádat do 30. 11. 2016.

Členové Klubu pevného zdraví mohou po celý rok čerpat širokou nabídku slev od našich partnerů. Vyberte si svou výhodu v katalogu.

Příspěvky budou zveřejněny 2. 1. 2017, sledujte náš web nebo Facebook.

PODMÍNKY ÚČASTI V PROJEKTU PRO KLIENTY VZP

  • Speciální projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „Sportuj ve škole – prevence kardiovaskulárních onemocnění“ je určen pro děti od 6 do dovršení 18 let, pojištěné u VZP ČR a členy Klubu pevného zdraví.
  • Speciální projekt se týká podpory prevence kardiovaskulárních onemocnění prostřednictvím příspěvku na školní sportovní/pohybové aktivity, které jsou realizovány Asociací školních sportovních klubů.
  • VZP ČR poskytne finanční příspěvek na sportovní aktivitu v maximální výši 500 Kč zákonnému zástupci pojištěnce, který v době platnosti programu, nejpozději do 30. 11. 2016 předloží na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR:
  1. vyplněný voucher s unikátním kódem potvrzujícím účast ve školním sportovním kroužku/klubu
  2. doklad o zaplacení příspěvku na tuto sportovní aktivitu.
  • Předvyplněný voucher obdrží pojištěnec (zákonný zástupce pojištěnce) po zaplacení poplatku (kurzovného) za vybraný kroužek od vedoucího školního sportovního klubu sdruženého v Asociaci školních sportovních klubů. Do voucheru musí být zaznamenán unikátní kód, který získá vedoucí školního sportovního klubu prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů.