Za zdravým vzduchem 2016

Projekt „Za zdravým vzduchem 2016“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se zvýšenou koncentrací smogu, kde je imisní limit překračován více než 35x ročně. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší.

Poskytnutí příspěvku z fondu prevence na tuzemský ozdravný pobyt

 1. Příspěvek bude poskytnut na každé dítě pojištěné u VZP ČR, které se zúčastnilo tuzemského ozdravného pobytu v případě, že byly alokovány prostředky Fondu prevence na tento tuzemský ozdravný pobyt. Podmínkou tedy je, že školské zařízení má uzavřenou smlouvu na alokaci finančních prostředků s VZP ČR.
 2. Tuzemský ozdravný pobyt je realizován ve smogových obdobích zpravidla od 1. 1. 2016 do 30. 3. 2016 a od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016.
 3. Výše poskytnutého příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) je max. 1 200 Kč.
 4. O příspěvek žádá zákonný zástupce dítěte po návratu dítěte z tuzemského ozdravného pobytu.
 5. O příspěvek zákonný zástupce dítěte žádá na klientském pracovišti VZP ČR nejpozději do 31. 12. 2016. Při podání žádosti o příspěvek zákonný zástupce dítěte dokládá platební doklad o úhradě tuzemského ozdravného pobytu a potvrzení školského zařízení, že se dítě tuzemského ozdravného pobytu zúčastnilo (potvrzení o účasti vydává předškolní/školské zařízení).
 6. Příspěvek na ozdravný pobyt dítěte bude poskytnut:
  • na bankovní účet zákonného zástupce dítěte,
  • v hotovosti (pouze při osobní návštěvě zákonného zástupce dítěte na klientském pracovišti),

  • ve výjimečných případech poštovní poukázkou na adresu zákonného zástupce dítěte.

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat příspěvky na prevenci pro celou rodinu. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct