Za zdravým vzduchem 2018

Projekt „Za zdravým vzduchem 2018“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší.

Poskytnutí příspěvku z fondu prevence na tuzemský ozdravný pobyt

  1. Příspěvek bude poskytnut na každé dítě pojištěné u VZP, které se zúčastnilo tuzemského ozdravného pobytu v případě, že byly alokovány prostředky fondu prevence na tento tuzemský ozdravný pobyt. Podmínkou tedy je, že školské zařízení má před konáním ozdravného pobytu uzavřenou smlouvu na alokaci finančních prostředků s VZP. Seznam MŠ a ZŠ zapojených do programu naleznete zde.
  2. Tuzemský ozdravný pobyt je realizován od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 a od 1. 9. 2018 do 23. 12. 2018.
  3. Výše poskytnutého příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) je maximálně 1 200 Kč.
  4. O příspěvek žádá zákonný zástupce dítěte po návratu dítěte z tuzemského ozdravného pobytu.
  5. O příspěvek zákonný zástupce dítěte žádá na klientském pracovišti VZP nejpozději do 31. 12. 2018. Při podání žádosti o příspěvek zákonný zástupce dítěte dokládá platební doklad o úhradě tuzemského ozdravného pobytu a potvrzení školského zařízení, že se dítě tuzemského ozdravného pobytu zúčastnilo.
  6. Příspěvek na ozdravný pobyt dítěte bude poskytnut na bankovní účet zákonného zástupce dítěte.
Přehled oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší (XLS)
Přehled oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (XLS)

Nejste členem klubu?

Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat benefity pro celou rodinu. Využít můžete některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Více o klubu


Jak se stát pojištěncem VZP?

Využijte možnosti přihlásit se k VZP.


Jak se stát pojištěncem VZP?

Je to snadné - vyplňte formulář na webu


Kalkulačka příspěvků


 
Informace o klubu

Nenechte si nic utéct