O finanční příspěvek z fondu prevence VZP je možné požádat nejenom osobně na pobočkách VZP, ale také poštou, a to nejpozději 30. 11. 2018.

Postup žádosti o příspěvek poštou:

  1. Stáhněte si a vyplňte formulář Žádost o příspěvek z fondu prevence (jiná forma žádosti nemůže být vyřízena).
  2. Platba bude realizována bankovním převodem, proto na žádost uveďte číslo vašeho bankovního účtu.
  3. Nezapomeňte vyplnit kontaktní telefonní číslo pro případ nutnosti upřesnění žádosti při jejím zpracování.
  4. Do obálky spolu s vyplněným formulářem žádosti vložte originály dokladů o úhradě služby/zboží a další požadované doklady. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení, pokud není u konkrétního příspěvku uvedeno jinak.
  5. Žádost s originály dokladů zašlete na adresu:

VZP ČR, Regionální pobočka Praha
Na Perštýně 359/6
​110 01  Praha 1

Pokud splníte veškeré podmínky pro poskytnutí zvoleného příspěvku, bude vám příspěvek po zpracování žádosti vyplacen na váš bankovní účet. V případě, že podmínky nesplníte, budete kontaktováni zaměstnancem VZP.